Polityka prywatności i plików cookies oraz RODO wypożyczalni internetowej Wrzosowe Akcesoria

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach wypożyczalni internetowej Wrzosowe Akcesoria, dostępnego pod adresem https://wrzosoweakcesoria.pl/cookies

Administratorem wypożyczalni jest Agnieszka Wysocka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Nieszablonowe Wrzosowisko Agnieszka Wysocka” z siedzibą w Białymstoku (15-662), ul. Stroma 1F/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 5423294201.

Kontakt z wypożyczalnią możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@wrzosoweakcesoria.pl oraz pod numerem telefonu 575-723-234.

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Agnieszka Wysocka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Nieszablonowe Wrzosowisko Agnieszka Wysocka” z siedzibą w Białymstoku (15-662), ul. Stroma 1F/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 5423294201.
 • Wypożyczalnia – wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem https://wrzosoweakcesoria.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Wypożyczalni.

 

§Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Wypożyczalni takich jak formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz informacji marketingowych.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów: obsługującym płatności elektroniczne, firmom kurierskim, firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom hostingowym, dostawcy oprogramowania w chmurze, likwidatorom szkód. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy wypożyczenia.

 

§Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Wypożyczalni.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Wypożyczalni przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Wypożyczalni:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Wypożyczalni.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Wypożyczalni wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Wypożyczalnia.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Wypożyczalni i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Wypożyczalnią, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

kontakt@wrzosoweakcesoria.pl
tel. 575-723-234

Copyright 2019 Wrzosowe Akcesoria.
Designed with love by SHABLON.

kontakt@wrzosoweakcesoria.pl
tel. 575-723-234, 698-556-116

Copyright 2019 Wrzosowe Akcesoria.
Designed with love by SHABLON.