Regulamin wypożyczalni internetowej Wrzosowe Akcesoria

Data publikacji: 25 lutego 2019.

Wypożyczalnia internetowa Wrzosowe Akcesoria działający pod adresem https://wrzosoweakcesoria.pl należy do Agnieszki Wysockiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Nieszablonowe Wrzosowisko Agnieszka Wysocka” z siedzibą w Białymstoku (15-662), ul. Stroma 1F/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 5423294201.

Kontakt z wypożyczalnią możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@wrzosoweakcesoria.pl oraz pod numerem telefonu 575-723-234.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Wypożyczalni,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https:// wrzosoweakcesoria.pl/regulamin,
 • Wypożyczalnia – wypożyczalnia internetowa oraz sklep z produktami online działające pod adresem https://wrzosoweakcesoria.pl,
 • Właściciel wypożyczalni – Agnieszka Wysocka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Nieszablonowe Wrzosowisko Agnieszka Wysocka” z siedzibą w Białymstoku (15-662), ul. Stroma 1F/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 5423294201.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Wypożyczalni, Właściciel wypożyczalni prowadzi wynajem produktów oraz sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Zamawiających usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Wypożyczalni, Zamawiający może dokonać wynajmu produktów uwidocznionych na stronach Wypożyczalni albo zakupy produktów elektronicznych uwidocznionych na stronach Wypożyczalni.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Wypożyczalnia, a także prawa i obowiązki Właściciela wypożyczalni i Zamawiających.
 3. Do korzystania ze Wypożyczalnia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Zamawiającego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu
  • posiadanie aktywnego konta bankowego.
 4. Zamawiający nie może dokonać wypożyczenia w Wypożyczalni anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Wypożyczalni są cenami brutto.

 

§  3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Wypożyczalni, Właściciel wypożyczalni świadczy na rzecz Zamawiającego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Zamawiającego przez Właściciela wypożyczalni jest umożliwienie Zamawiającemu złożenia zamówienia w Wypożyczalni. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Wypożyczalni.

 

§ 4

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zarezerwuj”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  • podać dane kontaktowe do siebie, adres do wysyłki zamówienia oraz dane do rachunku,
  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Zamawiający akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Zamawiający zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Wypożyczalni z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę wynajęcia produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Zamawiającym a Właścicielem wypożyczalni.
 3. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę wynajęcia produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Zamawiającym a Właścicielem wypożyczalni.

 

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia wypożyczonych produktów:
  • przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej, której koszt zostanie indywidualnie określony dla każdego zamówienia,
  • odbiór osobisty w siedzibie Wypożyczalni, tj. ul. Stroma 1F/2, 15-662 Białystok.
 2. W przypadku zakupy przez Zamawiającego produktów elektronicznych, zostaną one wysłane na podany przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego adres e-mail.
 3. Koszt dostawy ponosi Zamawiający, chyba że Właściciel wypożyczalni odmiennie określi w Wypożyczalni. Odbiór osobisty oraz dostarczenie produktów elektronicznych na adres e-mail nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Zamawiającego.
 4. Zamawiający ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  • przelew na rachunek bankowy Właściciela wypożyczalni,
  • płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 

§ 6

Realizacja zamówienia – wypożyczenie produktów

 1. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Właściciela wypożyczalni, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 2 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy.
 3. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostanie wysłana umowa, szczegółowo określająca proces realizacji zamówienia, koszt dostawy oraz zwrotu zamówienia. Zamawiający może zapoznać się z treścią umowy jeszcze przed złożeniem zamówienia w Wypożyczalni, poprzez wyrażenie takiej woli a wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Właściciela Wypożyczalni.
 4. Po otrzymaniu umowy na adres poczty elektronicznej Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z jej treścią, podpisać umowę we wskazanych miejscach, zeskanować ją i odesłać skan w formie pliku graficznego na adres poczty elektronicznej Wypożyczalni, w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 5. W ciągu 24 godzin od odesłania przez Zamawiającego podpisanej umowy, Właściciel wypożyczalni zobowiązany jest umowę podpisać, zeskanować i odesłać w postaci pliku graficznego na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 6. W terminie określonym indywidualnie do każdego zamówienia i opisanym w Umowie, Właściciel wypożyczalni wyśle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie przygotowania paczki i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Zamawiającego albo powiadomi Zamawiającego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 7. Wysyłka zamówienia do Zamawiającego realizowana jest w sposób wybrany przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
 8. Czas dostawy zamówienia do Zamawiającego zależny jest od wybranej przez Zamawiającego metody wysyłki i liczony jest od dnia nadania paczki do wysyłki.
 9. Wypożyczane artykuły zostaną zwrócone Właścicielowi wypożyczalni osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, w stanie nienaruszonym, do daty określonej indywidualnie w każdym zamówieniu i zapisanej w Umowie. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

 

§ 7

Realizacja zamówienia – zakup produktów elektronicznych

 1. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Zamawiający wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Właściciela wypożyczalni, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 2 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności natychmiastowej poprzez Przelewy24, od razu po jej zakończeniu, na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłany zakupiony produkt elektronicznych. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Właściciela wypożyczalni, zakupiony produkt elektronicznych zostanie wysłany na podany w zamówieniu adres e-mail, w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przelewu.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Właścicielem wypożyczalni umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela wypożyczalni o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel wypożyczalni zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel wypożyczalni został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 5. W przypadku zakupu produktów elektronicznych, Konsument otrzymuje dostęp do zakupionych treści niezwłocznie po zawarciu umowy (tj. po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności), a co za tym idzie traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. Jeśli Konsument chce zatrzymać prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, musi wybrać przelew tradycyjny jako metodę płatności oraz w komentarzu do zamówienia napisać, że chce zachować prawo do odstąpienia od umowy, co jednak wiąże się z udostępnieniem mu zakupionych treści elektronicznych po upływie 14 dni od dni zakupu. 

 

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Właściciel wypożyczalni ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu produkt wolny od wad, nieuszkodzony i gotowy do użycia.
 2. Jeżeli wypożyczony produkt ma wadę, Zamawiający może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 3. Jeśli Zamawiający stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Właściciela wypożyczalni, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamację należy dostarczyć Właścicielowi wypożyczalni na adres mailowy kontakt@wrzosoweakcesoria.pl albo listownie na adres ul. Stroma 1F/2, 15-662 Białystok.
 4. Właściciel wypożyczalni ustosunkuje się do składanej przez Zamawiającego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wrzosoweakcesoria.pl/cookies.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Wypożyczalni.
 2. Właściciel wypożyczalni zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

kontakt@wrzosoweakcesoria.pl
tel. 575-723-234

Copyright 2019 Wrzosowe Akcesoria.
Designed with love by SHABLON.

kontakt@wrzosoweakcesoria.pl
tel. 575-723-234, 698-556-116

Copyright 2019 Wrzosowe Akcesoria.
Designed with love by SHABLON.